Bộ bàn thờ

Bộ đồ thờ PHẬT men xanh

Bộ đồ thờ Phật bằng men xanh Gốm sứ Bát Tràng

Bộ đồ thờ gia tiên men rạn

Bộ đồ thờ đẩy đủ bằng men rạn cao cấp Gốm sứ Bát Tràng

Bộ đồ thờ thần tài thổ địa

Bộ đồ thờ thần tài thổ địa bằng men rạn gốm sứ Bát Tràng.

Đồ thờ cúng men rạnXem đầy đủ

Men xanh vẽ tay cao cấpXem đầy đủ

Đồ thờ cúng men xanhXem đầy đủ