Bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật – Tổng hợp văn khấn Nôm tại nhà

Bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật và quy trình sắm sửa lễ vật như thế nào? 

Một kiếp người đều sẽ trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử, dù chẳng ai muốn nhưng việc phát sinh bệnh tật là lẽ tất yếu trong cuộc sống. Dẫu biết rằng, bệnh hoạn là phải đi gặp bác sĩ – những người có kiến thức, có chuyên môn và có học để chữa bệnh từ Đông y đến Tây y, tuy nhiên đối với người Việt, đức tin vào thần linh, ông bà tổ tiên rất lớn, nên thường có tục cúng khấn cầu nguyện giải trừ bệnh tật, mong được phù hộ và độ trì. 

Bài văn cúng khấn cầu nguyện giải trừ bệnh tật có thể được thực hiện ngay tại bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh trong gia đình hoặc đi lễ chùa để cầu giải trừ bệnh tật. Tuy nhiên, dù là ở chùa hay ở nhà, việc thành tâm là điều quan trọng nhất, gia chủ tín chủ cần thành tâm, sắm sửa các lễ vật theo yêu cầu và tiến hành thắp hương đoc bài văn cầu khấn.

Sắm sửa lễ vật gì để khấn giải trừ bệnh tật ?  Việc khấn giải trừ bệnh tật không giống với hình thức khấn lễ cúng mụ hay hình thức tập tục thờ cúng thần tài, tập tục cúng giỗ, cúng khấn khai trương, cúng khấn tết... không cần phải sắm sửa mâm cỗ cúng cao sang hay lễ vật nhiều, đối với việc khấn giải trừ bênh tật chỉ cần thành tâm cùng với các món vật phẩm đơn giản sau đây là được : 1 đĩa trái cây, hương hoa, trà và rượu là được.

Chú ý : Lau dọn và sửa sang bàn thờ sạch sẽ, sau đó thắp nhang và thành tâm đọc bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật trước bàn thờ.

Bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả kính dâng đức Đông Phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư lưu ly quang vương Phật.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

– Con xin kính lạy Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tín chủ con là ………….. Ngụ tại…………..

Hôm nay là ngày…… tháng… năm……

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, kính dâng lên Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xin các ngài linh thiêng giáng thế, thụ hưởng lễ vật nghe lời tâu trình:

Nhân duyên chưa hết

Sớm được nhẹ nhàng

Bệnh tật tiêu trừ

Thân, tâm an lạc

Chí thành bái đảo

Tam bảo chứng minh

Thương xót hữu tình

Rủ lòng cứu độ

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Sau khi đọc bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật, tín chủ cắm nhang và cúi lạy trước bàn thờ. 

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ