Bài văn khấn lễ giao thừa

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

 Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Hoàng Thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Ngài Cựu niên Đương cai hành khiển.

Ngài Đương niên thiên quan Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan năm Kỷ Hợi.

Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Táo Quân cùng chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm …………

Tín chủ chúng con là: …………………………………………………………………………………………

Ngụ tại: …………………………………………………………………………..

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai vái, vạn tượng canh tân. Nay ngài thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cai thái tuế , Ngài Tân niên đương cai thái tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh thổ địa, phúc đức chính thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 

Nguyện cho tín chủ: Minh niên kháng thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo /

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc tôn Phật

Hoàng thiên, hậu thổ, chư vị tôn thần

Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần

Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm …………

Tín chủ chúng con là: ……………………………………………………………………………………………….

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………………….

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán. Tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật thánh dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.                                                                                                                                    Chúng con xin kính mời:  Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các ngài bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh liệt vị gia tiên, bản xứ tiền chủ hậu chủ hương linh giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo /                                                                                                                                                                                  

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ