Bài văn khấn sáng mồng 1 Tết

VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ GIA TIÊN SÁNG MỒNG MỘT TẾT

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )

Kính lạy: 

Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Ngài bản cảnh Thành Hoàng, ngài bản xứ Thổ Địa, ngài bản gia Táo Quân cùng chư vị tôn thần.

Tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ cùng chư vị hương linh trong dòng họ  …………………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân. Giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ chúng con là: ……………………………………………………………………………………..

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………..

Cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần. Nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không ngơi. Do đó chúng con sắm sửa lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: 

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài phần. 

Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. 

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại trong họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con: Thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng. 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám

Cẩn cáo/

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ