Có nên mua bát hương giá rẻ ở chợ để bốc bát hương ?

Hỏi : Có nên dùng loại bát hương ở chợ bán sẳn với giá rẻ để bốc bát hương trên bàn thờ gia đình ?

comment