Showing 13–24 of 29 results

1.450.000 
2.050.000 

Lọ hoa Men Xanh Vẽ Kỹ

Lọ Hoa Vẽ Tay Lục Giác

5.000.000 
950.000 

Dòng men xanh

Lọ lươn miệng S1

125.000 

Dòng men xanh

Lọ lươn miệng S2

110.000 

Dòng men xanh

Lọ miệng loe S2

440.000 

Dòng men xanh

Lọ ngỗng 55 phân

700.000 
1.400.000 

Dòng men xanh

Lọ phích S1

180.000 

Dòng men xanh

Lọ phích S2

130.000