Danh sắc địa chỉ các ngôi chùa hiện tọa lạc tại quận Thủ Đức

Chùa hiện tọa lạc tại phường Linh Xuân

Chùa Pháp Trí
Hiện tọa lạc trên đường Số 11, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1970 do Nữ tăng Thích nữ Đạt Nhiễn kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Pháp Trí hiện là văn Phòng Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức. Bên trong chùa có phòng truyền thống cách mạnh, nơi tôn thờ hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng các Anh hùng liệt sĩ

Khuôn viên chùa Pháp Trí

Chùa Phước Minh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 44 Đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1983 do hòa thượng Thích Phước Từ kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.  

Chùa Từ Quang
Hiện tọa lạc trên Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1960 do thượng tọa Thích Huệ Hải, chùa theo hệ phái Bắc tông. Trong chùa hiện Có phòng thuốc từ thiện y học dân tộc Cổ Truyền.

 

tòa Chính điện chùa Từ Quang

 

Chùa Quan Âm
Chùa còn có tên là Quan Âm Ni Tự hiện tọa lạc tại địa chỉ 52 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1972 do Cư sĩ Đoàn Thị Huỳnh Mai, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chính Điện chùa được xây kiên cố, hiện đại. Phía trước có tượng Quan Âm trên hồ nước nghiêm trang.  

Chùa hiện tọa lạc tại phường Linh Trung

Chùa Hòa Quang
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 113 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1968 do hòa thượng Thích Quảng Liên, chùa theo hệ phái Bắc tông. Sau hai lần trùng tu lớn hiện nay chùa có kiến trúc khá khang trang, kiên cố và hiện đại. Trong chùa có đạo Tràng Bát quan trai gồm 60 Phật tử và phòng phát hành Kinh Sách. 

Tịnh Xá Ngọc Vân
Hiện tọa lạc trên đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chà được thành lập năm 1970 do Sư bà Thích nữ Trí Liên kiến tạo, chùa theo hệ phái Khắt sĩ. Chùa được xây dựng với kiến trúc đặc thù Hệ phái Khất Sĩ hình Bát Giác,

Chùa Pháp Bảo
Hiện tọa lạc trên đường Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập 1991 do hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, chùa theo hệ phái Bắc tông. 

Chùa hiện tọa lạc tại phường Linh Chiểu

Tịnh Xá Ngọc Minh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 44 Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1967 do thượng tọa Thích Giác Phúc kiến tạo, chùa theo hệ phái Khắt sĩ.

Chùa Pháp Long
Hiện tọa lạc trên đường Đường Số 18, Khu Phố 3,  Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1970 do Ni sư Thích nữ Tắc Phước kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường Linh Tây

Chùa Cửu Thiên
Hiện tọa lạc tại đĩ chỉ 11 Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập nă 1875 do hòa thượng Thích Trừng An kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Cửu Thiên là một thắng cảnh chùa cổ nổi tiếng tại quận Thủ Đức, được nhiề người dân thường xuyên thăm viến.   

Ni Viện Long Nhiễu
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 10/3, Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1890 do Thiền Sư Phật Chí Đức Hạnh khai sơn, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Long Nhiễu nhìn từ xa

Hiện nay chùa được xây dựng khá đồ xộ, kiến trúc kiên cố kết hợp với nghệ thuật chùa cổ truyền thống. Trong chùa có lớp Sư phạm Phật giáo Ni Viện Long Nhiễu,

Chùa hiện tọa lạc tại phường Linh Đông

Chùa Bảo Thắng
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 62 Đường 35, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1956 do Ni sư Thích nữ Chơn Thanh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Hiện nay chùa có kiến trúc rất đặc sắc, Chính Điện được xây dựng kiên cố hiện đại, có nhiều tượng phật bố trí xung quanh khuôn viên chùa.

Tòa Chính điện chà Bảo Thắng

Chùa Giác Tâm
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 14/4 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1956 do thượng tọa Thích Giác Đạo kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Giác Tâm có tổ Chức Đạo Tràng Tu Bát quan Trai và Ban Hộ Niệm

Chùa Linh Hiển
Hiện tọa lạc tịa địa chỉ 53/5 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1954 do hòa thượng Thích Hồng Ân kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. 

Chùa Phổ Quang
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 88/5/21 Đường Tô Ngọc Vân, Khu Phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1961 do Đại đức Thích Thiện Lương kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Viên Dung
Hiện tọa lạc tịa địa chỉ 56 Đường Số 36, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1978 do thượng tọa Thích Minh Phát kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Vô Ưu
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 600 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1978 do sư cô Thích nữ  Như Trí kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường Hiệp Bình Phước

Chùa Bửu Phước
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 30 Đường Số 7, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1947 do hòa thượng Thích Bửu Trí kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Liên Phước
Hiện tọa lạc trên Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1972 do  Phật tử Hồ Văn Chơi kiến tạo, chùa theo hệ phía Bắc tông.

Chùa Linh Phước nhìn từ xa

Chùa Trịnh Tường
Hiện tọa lạc tịa địa chỉ 197 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập từ thể kỷ XIX dân làng tại đây xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Ngôi chùa có kiến trúc khá cổ kính theo kiểu chùa làng xưa. 

Chùa hiện tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh

Chùa Vân Sơn
Hiện tọa lạc tịa địa chỉ 438 – 440 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1841 do hòa thượng Thích Trừng Bửu, chùa theo hệ phái Bắc tông. Đây là ngôi chùa cổ được nhiều người thường xuyên thăm. 

Cổng tam quan chùa

Chùa Văn Thanh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 8 Đường số 21, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1966 do thượng tọa Thích Huệ Thuận. chùa theo hệ phái Bắc tông.

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ