Danh sách địa chỉ các ngôi chùa tại quận Phú Nhuận

Chùa hiện tọa lạc tại phường 1

Chùa Giác Tâm
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 324B Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1958 do Đốc Phủ Trần Văn Hiệp xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Trong chùa có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1 được thành lập năm 1995.

Cổng tam quan chùa

Chùa Phổ Quang
Chùa còn có tên là Tổ Đình Phổ Quang hiện tọa lạc tại địa chỉ 127/25/13 Cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1938 do Thầy Thích Chơn Không và một số Phật Tử kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Phổ Quang là một điểm Di tích lịch sử.

Chùa Từ Vân 
Chùa còn có tên gọi khác là chùa Bà Đầm hay chùa Lý Dương Sanh, hiện tọa lạc tại địa chỉ 62 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1932 do Bà Lý Thị ly kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Phổ Quang là một điểm Di tích lịch sử.

Chùa Từ Vân quận Phú Nhuận

Chùa hiện tọa lạc tại phường 2

Chùa Kim Sơn  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 76 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1908 do Bà Nguyễn Thị Chan xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Đây là ngôi chùa cổ, có kiến trúc đẹp và linh thiên được nhiều người dân thành phố thường xuyên lui tới.

Chùa Kim Sơn quận Phú Nhuận

Chùa Hải Đức  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 414 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1961 do Thượng tọa Thích Chân Điền kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Hiện nay chùa có kiến trúc cổ kính rất đẹp.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 3

Chùa Kỳ Viên  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 440/71 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1930 do Hòa thượng Thích Từ Phong kiến tọa, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 4 

Chùa Pháp Hoa  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 229/24B đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1928 do Hòa Thượng Thích Đạo Thanh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Pháp hoa Quận Phú Nhuận

Chùa hiện là một điểm Di tích lịch sử, là văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Hồ Chí Minh, chùa còn là văn phòng Ban Địa Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận. Trong chùa có Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí.

Thiền Viện Vạn Hạnh
Chùa Vạn Hạnh hay Thiền Viện Vạn Hạnh hiện tọa lạc tại địa chỉ 716 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1976 do Thượng tọa Thích Minh Châu kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Thiền Viện Vạn Hạnh ngôi chùa nổi tiếng thành phố

Trước năm 1975 chùa có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do Hòa tượng Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay chùa là cơ sở giáo dục Phật Giáo, viện Nghiên Cứu Phật học Việt

Chùa hiện tọa lạc tại phường 5 

Chùa Quán Thế Âm  
Chùa còn được gọi là Tổ Tình Quán Thế Âm hiện tọa lạc tại địa chỉ 90 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1920 do Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Thưở sơ khai chùa có tên là chùa Bạch Lộ, Mạnh Lô.

Trước Chính điện chùa Quan Thế Âm Phú Nhuận

Chùa Lộc Uyển  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 100/117 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1968 do Ni Sư Thích nữ Hạnh Thân kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 7 

Chùa Huê Nghiêm Giảng Tự
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 187/3 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1954 do Hòa thượng Thích Thọ Giã kiến tạo, chùa theo hệ phái Hoa tông. Chùa có kiến trúc theo kiểu đền chùa Trung Hoa. Trong chùa có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc.

Cổng tam quan chùa Huê Nghiêm Giảng Tự

Chùa Diệu Giác  
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 248/2 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1938 do Hòa thượng Thích Huệ Chiểu kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Khánh Nam Học Đường
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 30 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1954 do Cư sĩ Đạo Thái kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có phòng thuốc Khám bệnh YHDT.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 8  

Chùa Đại Giác
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1962 do Ông Đỗ Đức Trung kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa xây dựng theo kiến trúc chùa cổ miền Bắc.

Chùa Đại giác nhìn từ xa

Chùa Kỳ Quang 1
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 22B Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1949 do Hòa thượng Thích Thiện Quang kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 9  

Chùa Hưng Thạnh
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 429/51 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1952 do Hòa thượng Thích Pháp Chơn kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Trong chùa có phòng Châm Cứu từ thiện.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 10  

Chùa Giác Ngạn
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 182/28 Lê văn Sĩ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1930 do tín đồ Phật tử tại địa phương xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có kiến trúc cổ kính, hiện là một điểm Di tích lịch sử.

Chùa giác Ngạn quận Phú Nhuận

Chùa hiện tọa lạc tại phường 12

Chùa Phú Thạnh
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ hẻm 247 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1920 do Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 14

Chùa Giác Uyển
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ hẻm 525/37 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1964 do Phật tử tại địa phương xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 15

Chùa Phú Long
Chùa còn tên là là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành, hiện tọa lạc tại địa chỉ 62A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1804 do Ông Lê Tự Tài kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Đây là ngôi chùa cổ mang vẽ đẹp của nghệ thuật kiến trúc chùa cổ Nam Bộ.

Chùa Phú Long quận Phú Nhuận

Chùa Linh Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 40 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1958 do Thượng tọa Thích Hải Ấn kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

 

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ