Danh sách địa chỉ các ngôi chùa tại quận Tân Bình

Chùa hiện tọa lạc tại phường 1

Chùa Viên Giác
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 193 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1955 do Thượng tọa Thích Hồng Tịnh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có kiến trúc đẹp, cổ kính trên khuôn viên chùa rộng rãi thanh tịnh.

Khuôn viên chùa Viên Giác

Chùa hiện tọa lạc tại phường 2

Chùa Phổ Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 64 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Phổ Quang được xây dựng từ năm 1951 do hòa thượng Nguyễn Viết Tạo kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng được nhiều người dân thành phố thường xuyên lui tới.

Chùa Phổ Quang

Chùa hiện tọa lạc tại phường 3   

Chùa Hải Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 71/13 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1961 do Hội Trung Việt Ái Hữu kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông

Cổng tam quan chùa Hải Quang

Chùa Hiển Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 154/30/5 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1956 do tín đồ phật tử tại địa phương kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông

Chùa hiện tọa lạc tại phường 4   

Chùa Báo Ân
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 35/6 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1970 do Phật tử Phan Thị Liên và Nguyễn Hào kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Khuôn viên chùa Báo Ân

Chùa Vạn Hạnh
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 210 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1956 do Thượng tọa Thích Tâm Quang kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 5    

Chùa Thái Hòa
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 197 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1962 do Thượng tọa Thích Minh Chánh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa là một Di tích lịch sử chùa cổ.  

Chùa hiện tọa lạc tại phường 6  

Chùa Vĩnh Hòa
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 41 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1972 do tín đồ phật tử địa phương kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 8   

Chùa Vô Ưu
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 170/111 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1974 do Ni Sư Thích nữ Như Phương và Sư Cô Thích nữ  Như Thọ kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Vô Ưu nhìn từ xa

Chùa Bạch Liên
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 67 Đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1974 do Ni tăng Thích nữ Hài Liên kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Long Hưng
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 958/22 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1911 do Phật tử tại địa phương  kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Năm 2002 chùa tiến hành đại trung tu, đến nay chùa vẫn giữ được nét cổ kính của nghệ thuật chùa cổ. Bên trong chùa có phòng thuốc từ thiện.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 9     

Chùa Giác Trí
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 59 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1965 do Thượng tọa Thích Thanh Long kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. 

Chùa hiện tọa lạc tại phường 10    

Chùa Giác Lâm
Ngày nay, chùa Giác Lâm tọa lạc tại địa chỉ số 565 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1744 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát do cư sĩ Lý Thụy Long quyên tiền xây dựng. Năm 1988 chùa Giác Lâm quận Tân Bình đã được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa quốc gia của Việt Nam. Đây là ngôi chùa cổ nhất tại thành phố.

Cổng tam quan chùa Giác Lâm

Chùa Đức Lâm
Chùa hiện tọa lạc trên đường Gò Cấm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1744 do Tổ Đạo Huê-Huyền Quảng, đời thứ 38 dòng Chánh Tâm khai sơn, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có nét đẹp cổ kính.

Chùa Phật Bảo
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 673/3 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1966 do Hòa thượng Thích Giới Nghiêm kiến tạo. Chùa theo hệ phái Nam tông. Chùa có kiến trúc theo kiểu đền chùa Campuchia và Thái Lan rất đặc sắc. Từ 1966 đến 1975, chùa thành lập trung đẳng Phật học viện, dạy hệ Kinh tạng Pàli được 4 khóa do Hòa Thượng Santi Bharadra (Tích Lan) làm Giám Đốc.

Chùa Phật Bảo nhìn từ xa

Chùa Pothiwong
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1969 do tín đồ Phật tử người Khmer kiến tạo. Chùa theo hệ phái Nam tông. Chùa có kiến trúc xây dựng theo kiểu đền chùa Campuchia.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 11     

Chùa Phổ Hiền
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 198 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1967 do tín đồ Phật tử tại địa phương kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ