Địa chỉ các ngôi chùa hiện tọa lạc tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Chùa tọa lạc tại phường 2

Chùa Linh Quang
Chùa Linh Quang hay còn gọi là Tịnh Xá Linh Quang tọa lạc tại số 40/60 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1953, do Hòa thượng Thích Phổ Ứng kiến tạo trên khuôn viên 1.250m2. Chùa hiện có kiến trúc khá cổ kính, khuôn viên chùa được trồng nhiều cây xanh và có nhiều tượng vật được bố trí xung quanh sân chùa.

Chùa Linh Quang ngày nay

 

Chùa tọa lạc tại phường 3

Chùa Linh Hương
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 195/27/13/2, Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1972, do Đại đức Thích Hồng Phước kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa tọa lạc tại phường 4

Chùa Giác Nguyên
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ số 129F/186/2 Bến Vân Đồn, phường 4, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1947, do hòa thượng Thích Hành Trụ, hòa thượng Thích Thiện Tường, hòa thượng Thích Thới An, hòa thượng Thích Hành Nguyện khai sáng, chùa theo hệ phái Bắc Tông.

Chùa Giác nguyên được trùng tu lớn 4 lần vào những năm 1968, 1988, 1990, 1997. Chùa có kiến trúc cổ kính nhưng rất kiên cố, tại chùa có đạo tràng Bát quan trai khoảng 120 Phật tử, Ban Hộ niệm 120 vị.

Ngôi Chính điện chùa Giác Nguyên

Chùa Liên Trì
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 368/77 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1963, do Hòa thượng Thích Thiện Ân kiến tọa, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Liên trì quận 4 thưở sơ khai có tên là chùa Pháp Hoa.

Chùa tọa lạc tại phường 5

Chùa Long Bửu
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 183/36A Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1970, do hòa thượng Thích Từ Hiệp kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có kiến trúc khá đặc sắc đặc biệt là nghệ thật chạm trổ trên các kiến trúc gỗ. Chùa Long Bửu là nơi tổ chức An Cư Kiến Hạ tập trung tập hàng năm dành cho Chư Tăng trong quận.

Cổng tam quan chùa được xây dựng khá đồ xộ

Chùa tọa lạc tại phường 6

Chùa Kim Liên
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ số 2 Nguyễn Hữu Hào, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1946, do hòa thượng Thích Hành Trụ kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa được xây dựng theo kiểu chùa Nam bộ, chùa có một lớp học sơ cấp Phật học. 

Kiến trúc đơn giản của ngôi chùa Kim Liên

Chùa Giác Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ Số 129F/138/92, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1962, do Hòa thượng Thích Hạnh Tâm kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa tọa lạc tại phường 8

Chùa Phước An
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 226 Đường Tôn Đản, Phường 8, quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1966, do hòa thượng Thíc Thiện Huệ kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Phước An là nơi xám hối, hướng thiện của nhiều tay giang hồ quận 4.

Cổng tam quan chùa Phước An

Chùa tọa lạc tại phường 9

Chùa Bồ Đề
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 109/8A Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Min. Được thành lập năm 1945 do ông Hồ Văn Đền xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa tọa lạc tại phường 10

Chùa Liên Hoa
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 122 Đường Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1970, do hòa thượng Thích Như Nghĩa kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Liên Hoa hiện có đạo tràng Bát quan trai gồm 20 Phật tử và Ban hộ niệm 200 Phật tử – Ban liên lạc Chư Tăng Ni đồng hương Quảng Ngãi.

Chùa Tường Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 212 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh. Được thành lập năm 1924, do hòa thượng Thích Chánh Đạo kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa tọa lạc tại phường 13

Chùa Đức Quang
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 330 Nguyễn Tất Thành, phường13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1965. do các tín đồ phật tử địa phương xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Đức Quang được đại trùng tu năm 1994 với kiến trúc xây dựng hiện địa, kiên cố. Chùa Đức Quang còn có tên là Tường Vân – Văn Phòng Ban đại diện Phật Giáo quận 4 – Hội từ thiện Phật Giáo quận 4 – có tiệm cơm chay từ thiện – và phòng phát hành kinh sách – có đạo tràng Bát quan trai và Ban hộ niệm – Đạo tràng Pháp Hoa.

Tòa Chính điện chùa Đức Quang

Chùa tọa lạc tại phường 14

Chùa Khánh Long
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 132/29, Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh. Được thành lập năm 1985, do hòa thượng Thích Tường Văn kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.  

Chùa Phước Duyên
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 124 Xóm Chiếu, Phường 14, Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh. Được thành lập năm 1963 do hòa thượng Thích Từ Hiệp kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa tọa lạc tại phường 15

Chùa Hưng Long
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 315/10 Đường Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1966, do hòa thượng Thích Từ Hiệp kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.  

Chùa tọa lạc tại phường 18

Chùa Bát Nhã
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 442B Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1945, do hòa thượng Thích Quảng Đức khai sáng, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Nguyên Hương
Chùa hiện tọa lạc tại địa chỉ 472 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1959, do sư cô Thích nữ Như Liên kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Xem Thêm:
Danh sách các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ các chùa hiện tọa lạc tại quận 3 thành phố HCM

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ