Địa chủa các ngôi chùa hiện tọa lạc tại quận 11

Chùa hiện tọa lạc tại phường 1

Chùa Sùng Đức
Hiện tọa lạc tại địc chỉ 688 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1963 do Thích Thanh Chiếu khai sơn, chùa theo hệ phái Bắc tông. Bên trong chùa có thờ di ảnh cụ Nguyễn Trung Trực, Gia phả kiến họ Nguyễn và có phòng Phát hành Kinh sách.

Chùa Sùng Đức ngày nay

Chùa Viên Thông Tự
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 22 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1930, chùa theo hệ phái Bắc tông. Bên trong chùa hiện nay có Bảo Tháp Quán Thế Âm xây dựng năm 1988. Tượng sư tử, giá chuông trống cổ, giá và bê tích tượng cổ, tiền đường chạm khắc nổi sự tích Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, ba bộ lam giỗ Thầy gỗ lộng Tứ Linh Bát tiên

Chùa hiện tọa lạc tại phường 2

Chùa Huê Lâm
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 680 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1900 do  Gia đình Bà Trần Thị Nhiều xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa Huê Lâm còn là một Danh Lam được nhiều người tham quan, đây còn là nơi đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông (06/10/1957). Năm 1953 mở lớp bình dân học vụ, tiểu học Kiều Đàm (1953), Trung học và Ni Xá (1963-1970) và có phòng phát hành Kinh Sách.

Toàn cảnh chùa Huê Lâm

Chùa Đại Thánh Ngọc Phụng Đường  
Hiện tọa lạc tại địac chỉ 103 Thái Phiên, Phường 2, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1955 do Cư sĩ Ông Xảo Trân kiến tạo, chùa theo hệ phái Hoa tông.

Chùa Phụng Sơn
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 1408 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1802 do Thiền Sư Liễu Thông khai sơn, chùa theo hệ phái Bắc tông. Năm 1988, chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng tại thành Phố HCM.

Cổng tam quan chùa Phụng Sơn

Chùa hiện tọa lạc tại phường 3 

Chùa Giác Viên
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 111/106/16 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng 1805, ban đầu chùa có tên là Quan Âm Các do Tổ Hương Đăng kiến tạo năm 1805.

Chùa cổ Giác Viên nổi tiếng thành phố HCM

Năm 1850, hòa thượng Thượng Hải Tịnh đổi lại thành tên Giác Viên, chùa theo hệ phái Bắc tông.
Năm 1993 chùa Giác Viên được công nhận Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Chùa còn là trung tâm khoa Ứng phú của Phật Giáo Nam kỳ và Phật học đường Lục Hòa trước đây.

Chùa Quan Âm
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 180, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1934 do Bà Nhan Thị Nhiền xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.  

Chùa hiện tọa lạc tại phường 4 

Chùa Phi Hà Động Nguyệt Canh Đường
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 161 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1927 do một số người Việt gốc Hoa Xây dựng, chùa theo hệ phái Hoa tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 5

Chùa Hưng Quốc
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 429 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1954 do các tín đồ phật giáo tại địa phương xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.  

Cổng tam quan chùa Hưng Quốc

Chùa Phước Kiếm Nghĩa Tự
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 341 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1940 do Cư sĩ Trần Thị Kiểm kiến tạo. Hiện nay chùa là Di tích lịch sử Cách mạng. 

Chùa hiện tọa lạc tại phường 7

Chùa Giác Hoằng
Hiện tọa lạc tịa địa chỉ 135 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1948 do hòa thượng Thích Thiện Tấn kiến tọa, chùa theo hệ giáo Bắc tông.

Toàn cảnh chùa Giác Hoằng

Chùa Khánh Sơn
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 62 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng trong thể kỷ XIX theo hệ phái Bắc tông, chùa có kiến trúc khá cổ kính,  

Chùa hiện tọa lạc tại phường 8

Chùa Liên Hoa
Hiện tọa lạc tại địc chỉ 236/31 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1971 do Sư cô Thích nữ Hoằng Minh kiến tạo, chùa theo hệ phái Hoa tông. Chùa được xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, tại chùa Liên Hoa có tổ chức tu Bát quan trai khoảng 25 Phật tử. 

Chùa Phổ Thành Đường
Hiện tọa lạc tại 230 Thái Phiên, phường 8, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1969 do Phật tử người Hoa xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa xây dựng theo kiến trúc chùa Trung Hoa.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 9

Chùa Khánh Vân
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 205 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1964 do hòa thượng Thích Hoàn Quan kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Khánh Vân quận 11

Chùa hiện tọa lạc tại phường 10 

Chùa Đa Bảo
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 51/6 Ông Ích Khiêm, Phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1965 do thượng tọa Thích Thông Niệm kiến tọa, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Cổng tam quan chùa

Chùa Giác Hạnh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 51 Ông Ích Khiêm, Phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1954 do một nhóm Phật tử đồng hương xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Vạn Linh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 180/55 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1954 do Cư sĩ Lê Duy Bậc kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc Tông

Chùa hiện tọa lạc tại phường 11

Chùa Phước Hòa
 còn có tên là Tịnh Thất Diệu Hòa Hiện tọa lạc tại địa chỉ 57 Đội Cung, Phường 11, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1951 do Sư cô Thích nữ Diệu Hòa kiến tạo, chùa theeo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 12 

Chùa Phú Thọ
Hiện tọa lạc tại địa chỉ  123 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1965 do Tín đồ Phật tử tại địa phương sáng lập, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Mặt trước tòa Chính điện chùa Phú Thọ

Chùa hiện tọa lạc tại phường 13

Chùa Từ Thọ
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 44 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa đượ xây dựng năm 1966 do Tín đồ Phật tử tại địa phương xây dựng. chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Vạn Phước
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 55 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1964 do hòa thượng Thích Giác Hạnh kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông. Chùa có đạo tràng Quan Âm tu Bát quan trai được duy trì thường xuyên và GĐPT Thiện Hoa 4 gồm 50 đoàn sinh.

Chùa Vạn Phước ngày nay

Chùa hiện tọa lạc tại phường 14

Chùa Giác Sanh
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 103 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1991 do các tín đò phật tử xây dựng, chùa theo hệ phái Bắc tông. Kiến trúc chùa hiện nay khá cổ kính.

Khuôn viên chùa Giác Sanh

Chùa Phổ Hiền
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 32 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1968 do hòa thượng Thích Nhuận Hòa kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Quang Đức
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 45 Đường Số 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1965 do thượng tọa Thích Hồng Liên kiến tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa hiện tọa lạc tại phường 16

Chùa Khánh Vân Nam Viện
Hiện tọa lạc tại địa chỉ  269 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng năm 1939, do Đạo trường Trần Khải Minh kiến tạo, chùa theo hệ phái Hoa tông. Chùa được xây dựng theo Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Đạo Lão. Tại chùa có Có trường tiểu học, Trại dưỡng lão, Phòng Đông Y miễn phí

Chùa Lôi Âm
Hiện tọa lạc tại địa chỉ 20 Lò Siêu, Phường 16, 11, Hồ Chí Minh. Chùa được thành lập năm 1952 do Cư sĩ Quách Trung Minh keiens tạo, chùa theo hệ phái Bắc tông.

Chùa Quan Âm Tử Trúc Lâm
Hiệ tọa lạc tịa địa chỉ 269 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh. Chuag được xây dựng năm 1951 do hòa thượng Thích Lương Giác keiens tạo, chà theo hệ phái hoa tông. Chùa đượ xây dựng theo kiến trúc chùa Trung Hoa.

Khuôn viên chùa Từ Ân Thiên Tự

Xem thêm: Danh sách địa chỉ các chùa tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ