Mệnh Hỏa hợp màu gì ? Không Hợp Màu Gì ?

Tôi Mệnh Hỏa  Hợp Màu Gì ?

Tên gọi Năm Sinh
Giáp Tuất   1934, 1994
Đinh Dậu 1957, 2017
Bính Dần 1986, 1926
Ất Hợi 1935, 1995
Giáp Thìn 1964, 2024
Đinh Mão 1987, 1927
Mậu Tý 1948, 2008
Ất Tỵ 1965, 2025
Kỷ Sửu 1949, 2009
Mậu Ngọ 1978, 2038
Bính Thân 1956, 2016
Kỷ Mùi 1979, 2039
comment