Bài Vị Thờ Ông Táo Vàng Rồng – Bài Vị Vàng Định Phúc Táo Quân 01

2.200.000 

Kích thước: 30cm x 40cm