Bát hương, bát nhang thờ men ngọc phi 18

2.450.000 

Tên Sản phẩm    : Bát hương, bát nhang thờ men ngọc

Chất liệu             : Gốm sứ men ngọc Bát Tràng thời Lý

Họa tiết               : Rồng cách Điệu

Kĩ Thuật SX        : Thủ Công vẽ tay

Xuất sứ               : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội