Khánh Vàng Chữ Phúc

7.100.000 

Kích thước: 68cm x 100cm