Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Tượng Phật Gốm Sứ Bát Tràng

20.460.000