Vò Hút Tài Lộc Niên Kỷ Hợi 2019 Màu Đỏ

Tên Sản phẩm : Vò Hút Tài Lộc Niên Kỷ Hợi 2019 Màu Đỏ 
Bao gồm          : 1 Vò Hút Tài Lộc Gốm Sứ Bát Tràng 

Chất liệu           : Gốm Bát Tràng Cao Cấp 

Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay

Xuất xứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nộ