Tag Archives: bệnh ung thư là gì

Điều đáng sợ không phải là ung thư, mà là “điều trị ung thư”

Nếu Có ai đó nói với bạn rằng “ Đừng Điều Trị Ung Thư Nếu Như Không May Mắc Phải “ thì phản ứng của bạn là như thế nào ? Có thể bạn sẽ nghĩ là ý kiến thiển cận ! Tuy nhiên đây lại chính là lời nói của một bác sĩ được […]