Tag Archives: bò cạp vào nhà là điềm gì

Bò cạp vào nhà là điềm báo gì ? có sao không ?

Trong một ngày có biết bao nhiêu là sự việc diễn ra, thực chất chưa hẳn đó là tự nhiên hay hiện tượng bình thường mà nó còn là cả một điềm báo trong tương lai. Bên cạnh việc rắn, rết, ong, nhện vào nhà thì bò cạp vào nhà cũng là một điềm báo. […]