Tag Archives: các hình thức khẩu nghiệp

7 Tầng Khẩu Nghiệp Và Cách Tránh Khẩu Nghiệp Thế Nào Cho Hay

Ông bà ta có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời nói có thể không làm tổn thương bề ngoài cơ thể nhưng nó là con dao vô hình tổn hại nội tâm bên trong. Những lời bất hảo thốt ra không những làm tổn thương […]