Tag Archives: cách cúng lễ mừng thọ

Bài Văn Khấn Lễ Thượng Thọ – Văn khấn ngày mừng đại thọ

Bài Văn Khấn Lễ Thượng Thọ – Văn khấn ngày mừng thọ – văn tế yết cáo tổ tiên ngày đại thọ  Bài Văn Khấn Lễ Thượng Thọ – Văn khấn ngày mừng  đại thọ : Chúc ta thường chúc nhau sức khỏe dồi dào sống lâu trăm tuổi, con cháu thường chúc ông bà […]