Tag Archives: cách dạy con

5 nguyên tắc để con trở thành người nhân đức

Người ta thường có câu nói “ cha mẹ sanh con trời sanh tánh”, nghĩa là con của chúng ta mang nặng đẻ đau nhưng dạy dỗ con là một điều không phải dễ dàng. ⇒ Muốn con trở thành người có nhân cách tốt, để con trở thành người nhân đức hiểu chuyện và người […]