Tag Archives: cách rửa tội

Sám Hối Trong Đạo Phật Và Những Điều Cần Biết

Nếu bạn muốn trút bỏ những lỗi lầm của mình để có cuộc sống yên vui hơn, tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng và thư thái. Bạn cần tìm phương pháp tẩy trừ tội lỗi và bụi hồng trần. Phật giáo gọi phương pháp tẩy trừ đó là sám hối. Phàm đã sống ở hồng […]