Tag Archives: cách xử lý tượng thờ cũ

Tượng thờ không dùng nữa thì làm gì cho đúng phép ?

Xử lý tượng thờ cũ như thế nào cho đúng phép, không phạm các điều cấm kỵ Tượng thờ, bàn thờ sử dụng lâu ngày có thể cũ kỹ hoặc không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng trong các gia đình nữa hoặc trong các trường hợp vô ý, tượng thờ bị bể […]