Tag Archives: cây xanh giảm bức xạ

Nên trồng loại cây gì trong nhà để giảm bức xạ sóng điện thoại ?

Nên trồng loại cây gì trong nhà ? Chúng ta thường được cảnh báo rất nhiều về tác hại của bức xạ điện thoại, đặc biệt nó tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Điện thoại là vật bất ly thân đối với số đông mọi người […]