Tag Archives: đám hỏi cần chuẩn bị gì

Tại sao cần có lễ ăn hỏi trước khi đám cưới ?

Lễ ăn hỏi có ý nghĩa gì đối với cuộc hôn nhân của mỗi người mỗi gia đình? Cuộc sống ngày càng hiện đại, lối sống theo phong cách phương Tây dần dần nhu nhập và rất phổ biến ở nước ta. Trong đó có cả hình thức sống thử trước hôn nhân vẫn được […]