Tag Archives: đạo phật

Đạo Phật – Bài Giảng Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Đạo Phật Là Gì ?  Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật. Đêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của đạo Phật. Đạo Phật đến với […]