Tag Archives: đặt bàn thờ tổ tiên theo hướng nào

Bàn thờ gia tiên hiện đại nên đặt hướng nào, quay hướng nào?

Bàn thờ gia tiên hiện đại chính là nơi tôn nghiêm, để con cháu thể hiện được lòng thành kính đối với tổ tiên đã khuất. Chính vì thế, việc đặt bàn thờ tổ tiên theo hướng nào cũng là điều rất quan trọng. Bàn thờ gia tiên đầy đủ vật thờ Bàn thờ gia […]