Tag Archives: đèn cao vẽ tay

Ý nghĩa của việc cúng dường hoa, quả, đèn, nước

Cúng dường là một việc làm thường thấy trong các gia đình Phật tử. Vậy bạn có bao giờ hiểu được tất cả ý nghĩa của việc cúng dường bao gồm hoa, quả, đèn, nước là tượng trưng cho điều gì chưa? Nước, đèn, hoa quả trong ý nghĩa của việc cúng dường Một chén […]