Tag Archives: di dời bàn thờ thổ địa

Tục thờ ông thần Tài Thổ Đại của người Việt ở Nam Bộ

Lời nói đầu  Tín ngưỡng Thờ Thần Đất là một tín ngưỡng rất phổ biến đối với cư dân người Việt bên cạnh tín ngưỡng thờ thần tài. Vì sao ? ⇔ Đất là nơi con người sinh sống lao động và sản xuất, đất đem lại những nguồn lợi phục vụ lớn cho đời […]

Bàn thờ củ nên bỏ hay đốt ?

Thay bàn thờ mới thì phải làm như thế nào ♦ Trong nhiều năm chuyên kinh doanh buôn bán các loại bàn thờ, và bộ đồ thờ cúng bằng sứ Bát Tràng chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp khách hàng muốn thay đổi bàn thờ cũng như các vật dụng thờ cúng của gia […]