Vì sao cần phải có 3 hũ muối gạo nước trên bàn thờ trong mỗi nhà ?

3 hũ muối gạo nước là 3 hũ gì ?  Không cần phải nói thêm về vấn đề “ lập bàn thờ và tiến hành thờ cúng” trong mỗi gia đình, bao gồm cả bàn thờ Thần linh ( bàn thờ Phật, bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, bàn thờ ông Táo), bàn thờ gia […]