Cách thay bốc bát hương đúng nhất

cách thay bốc bát hương mới đúng nhất

Hướng đẫn trình tự bốc bát hương mới đúng cách và tránh các đại kỵ. Thay bát hương hay bốc bát hương mới là một trong những thủ tục tâm linh không thể thiếu trong văn hoá thờ cúng của người Việt. Thay bát hương, bát nhang khi chuyển đến nhà mới hoặc thay bát hương bát nhang […]