Khi nào nên dùng kỷ 5 ly nước trên bàn thờ, khi nào thì nên dùng kỷ 3 ly

Nếu bạn thắc mắc vì sao trên bàn thờ trong nhà chúng ta cần phải có kỷ nước thờ, cần phải thờ nước thì có thể xem thêm tại bài viết “ Vì sao trên bàn thờ cần thờ 3 hũ muối gạo nước”. Vì sao cần phải có 3 hũ muối gạo nước trên […]