Tag Archives: Những vật cần bài trí trên bàn thờ gia tiên

Bàn thờ gia tiên có mấy bát hương? Gồm những gì?

Bàn thờ gia tiên có mấy bát hương? Một sự thật mà rất ít người biết, khi truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, có một sự thật cho đến nay vẫn không có nhiều người vẫn không biết rõ nên đặt […]