Tag Archives: nơi bán sản phẩm tượng la hán đẹp tại Tp.HCM

La hán Thác Tháp là ai? Mua la hán Thác Tháp ở đâu đẹp?

Cùng tôi tìm hiểu về la hán Thác Tháp để hiểu vì sao Ngài có mặt trên cõi đời hư vô này. Cũng như tìm kiếm nơi bán sản phẩm tượng la hán đẹp tại Tp.HCM nhé! Xuất thân của Ngài la hán Thác Tháp Tên của Ngài là Tô-tần-đà (Subinda). Thường ngày, Ngài tu […]