Tag Archives: tượng la hán Cử Bát men hoàng phổ

La hán Cử Bát là ai? Mua la hán Cử Bát ở đâu đẹp?

Bộ tượng la hán phù hợp cho người tuổi hợi

Rất nhiều người đặt mua tượng la hán Cử Bát tại Không Gian Gốm. Ngài tượng trưng cho tính khiêm tốn, không ngại gian khó và cũng không sân si với đời. Hình tượng Cử Bát phù hợp với những ai đang muốn tâm mình trở nên thanh tịnh, không vướng trần đời và không […]