Tag Archives: tượng thần tài đá

Nên hay không nên thờ tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Đồng trong nhà ?

Khi chúng ta nhắc đến truyền thống, phong tục tín ngưỡng tâm linh của người Việt, không thể nào không nhắc đến “ bàn thờ Thần Tài ” hiện diện nơi góc nhà của mỗi gia đình”. ♦  Trước đây, bàn thờ Thần Tài Thổ Địa được đặt ở nơi góc nhà chỉ là một góc […]