Văn khấn giải hạn cho 9 chòm sao – Văn khấn nôm giải hạn tại nhà

Văn khấn Nôm giải hạn tại nhà cho 9 chòm sao.

Nếu xét theo mạng trong ngũ hành Âm – Dương thì chỉ có 5 mạng : Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ nhưng con người lại có đến 9 chòm sao chiếu mệnh. Mỗi năm, theo quy luật vận hành của vũ trụ, mỗi người sẽ được gắn kết với 1 chòm sao trong 9 chòm sao : Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô.

Trong 9 chòm sao trên, có sao tốt và có sao xấu, ai may mắn được vì sao tốt thì năm đó xem như năm đó rất đáng để tận hưởng, và nếu như ai không may gặp phải chòm sao xấu như La Hầu hay Kế Đô thì năm đó ít hay nhiều đều gặp phải những điều không mong muốn trong cuộc sống, công ăn việc làm, tình cảm và gia đình. Chính vì vậy, người ta tiến hành cúng sao giải hạn để mong giảm bớt sự đen đủi trong năm. Ngày xưa, cúng sao giải hạn thường được thực hiện tại chùa hoặc nhờ thấy bà cúng giúp, tuy nhiên bây giờ cùng với sự hiểu biết về văn khấn giải hạn cho 9 chòm sao tại nhà  thì đa số mọi người đã thực hiện cúng sao giải hạn ngay tại nhà……

Văn khấn giải hạn cho 9 chòm sao - Văn khấn nôm giải hạn tại nhà

Bài văn cúng giải hạn cho từng chòm sao 

Bài văn cúng giải hạn cho Sao Thái Dương

 Ai thuộc chòm sao Thái Dương thì sẽ tổ chức cúng sao giải hạn vào 27 hàng tháng. Đới với cúng sao Thái Dương cầm sắm sửa các lễ vật sau đây :

Hương hoa ( bát hương thờ cúng, bình hoa thờ cắm hoa màu vàng). Thái Dương là chòm sao tốt tuy nhiên Sao Thái Dương đối với nam sẽ tốt hơn đối với nữ. Sau khi bày biện lễ vật, người cúng đứng về hướng đông để làm lễ giải hạn và đọc bài văn khấn giải hạn sao Thái Dương :

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi tràng Sinh Đại Đế – Con kính lạy ngài tả nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm giải ách tinh quân

– Con kính lạy Đức nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân

– Con kính lạy Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tìn chủ con là ….. Hôm nay là ngày thàng năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng . Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án cúi xin được phù hộ độ trì.  

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Bài văn cúng giải hạn cho sao Thái Âm 

Thái Âm cũng là một chòm sao tốt, tuy nhiên Thái Âm sẽ tốt cho nữ hơn Nam ngược lại với sao Thái Dương. Ngày cúng sao Thái Âm là ngày 26 hàng tháng. Lễ cúng giải gạn sao Thái Âm cũng giống với sao Thái Dương ( hương hoa trà quả, tiền vàng, bài vị vàng và 36 đồng tiền) .

Hướng làm lễ của sao Thái Âm ở hướng Tây.

Bài văn khấn :

 Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

–  Con kính lạy Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế.  

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chức Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

–  Con kính lạy Đức hữu Bắc đẩu cửu hàm giải ách tinh quân –  Con kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. 

Tìn chủ con là ….. Hôm nay là ngày thàng năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, 

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án cúi xin được phù hộ độ trì. 

Sơ đồ thắp nến giải hạn cho các chòm sao 

Bài văn cúng giải hạn cho sao Mộc Đức 

Mộc Đức là một chòm sao tốt nhưng không phù hợp và không tốt cho những ai mạng hỏa, vì vậy cho dù là sao tốt đi nữa, những người mạng hỏa vẫn cúng sao giải hạn cầu bình an. Ngày cúng sao Mộc Đức được thực hiện vào ngày 25 hàng tháng : Lễ Vật gồm bài vị màu xanh, 36 đồng tiền cùng mũ xanh . Hướng của sao Mộc Đức ở chính Đông, thắp 20 ngọn nến xếp và độc bài văn cúng giải hạn . 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi tràng Sinh Đại Đế

– Con kính lạy ngài tả nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm giải ách tinh quân

Con kính lạy đức Đông Phương giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân – Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân –

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày thàng năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, 

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án cúi xin được phù hộ độ trì. 

Bài văn cúng giải hạn cho Vân Hán 

Văn Hán là một chòm sao tai tinh, không phân biệt Nam hay nữ, vậy nên vào đúng sao Văn Hán cần thắp 15 ngọn nến, bài vị đỏ, mũ đỏ hương hoa trà quả cùng 36 đồng tiền và hướng về phía Nam để làm lễ giải hạn . 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chứa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm giải ách tinh quân 

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày thàng năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, 

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án cúi xin được phù hộ độ trì. 

Xem Thêm :   Bài văn khấn giải trừ hết bệnh tật 

Tượng phong thủy hóa giải vận hạn 

Bài văn cúng giải hạn cho Thổ Tú 

Cũng giống với La Hầu hay kế đô, sao Thổ Tú là sao xấu , người được chiếu mệnh bởi sao thổ tú hay gặp các vấn đề tai nạ, gia trạch và cả xấu đều cho nam lẫn nữ. Để cúng giải hạn cho sao Thổ Tú, đứng ở hướng chính Tây làm lễ, sắm sửa hương hoa tiền vàng mũ vàng và đọc bài văn khấn giải hạn như sau : 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Thượng Hoàng Đại Đế

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chứa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

Con Kính lạy Đức Trung Ương Mậu kỷ thổ đức tinh quân…

Con Kính lạy Đức Trung Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân 

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày…… thàng ……..năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, 

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ,  cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Bài văn cúng giải hạn cho Thái Bạch 

Người xưa có quan niệm để nói về sự tiêu hao tiền bạc khi nhằm trúng năm sao Thái Bạch chiếu mệnh : Thái Bạch sạch tay. Thái Bạch là một chòm sao vô cùng xấu nhất là đối với nữ. Sắm lễ vật cúng sao Thái Bạch bao gồm : hương hoa, tiền vàng bài vị màu trắng . Bài Văn khấn cúng sao Thái Bạch 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Thượng Hoàng Đại Đế

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chức Bắc vi Tràng Sinh Đại đế

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm giải ách tinh quân  Con kính lạy Đức Tây Phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân. Con Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày…… thàng ……..năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, 

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ,  cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Bài văn cúng giải hạn cho Thủy Diệu 

Sao Thủy Diệu là chòm sao Phúc lộc , ngày cúng sao giải hạn là vào ngày 21 hàng tháng, Thủy Diệu là sao khá tốt nhưng chỉ đối với Nam, ở nữ giới, sao Thủy Diệu thường đem đến tai nạn, tang thương. Sắm vật phẩm cúng sao Thủy Diệu bao gồm : Tiền vàng, hương hoa 36 đồng tiền và mũ đen, đứng hướng chính Bắc làm lễ giải sao. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế 

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chúa Bắc cực vi Tràng Sinh Đại đế

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm giải ách tinh quân 

Con Kính lạy Đức Trung Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân 

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày…… thàng ……..năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, gia nội họ ngoại được phúc phần

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ,  cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Bài văn cúng giải hạn cho La hầu 

Sao La Hầu là chòm sao vô cùng xấu, nhất là đối với Nam mới có câu ” Nam La Hầu, Nữ kế Đô. Cúng sao La hầu được thực hiện vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị cúng màu vàng mũ vàng, 36 đồng tiền. Người cúng, gia chủ đứng về hướng chính Bắc để làm lễ 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế

Con kính lạy đức Trung thiên tinh chúa Bắc cực vi Tràng Sinh Đại đế 

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm ách giải tinh quân

Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh Quân Con Kính lạy Đức thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân 

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày…… tháng ……..năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ cho gia nội bình yên an khang thịnh vượng, gia nội họ ngoại được phúc phần

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ,  cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)  

Bài văn cúng giải hạn cho Kế Đô 

Kế Đô là chòm sao cuối cùng trong trong những chòm sao chiếu mệnh, là sao xấu nhất trong các chòm sao. Đối với nữ thuộc chòm sao kế đô có thể nói : năm xui vận hạn . Sao kế đô được cúng vào 18 mỗi tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng, mũ vàng, 36 đồng tiền cùng với hương hoa. Gia chủ đứng ở hướng chính Tây để làm lễ.  

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế

Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu cửu hàm ách giải tinh quân

Con Kính lạy Đức địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh Quân

Kính lạy Đức địa cung Thần Vỹ kế đô Tinh Quân

Kính Lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu Quân 

Tín chủ con là ….. 

Hôm nay là ngày…… thàng ……..năm.. chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả đốt nén nhang thành tâm thiết lập linh án tại địa chỉ ……….. làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh. Cúi mong chư vị vị chấp kỷ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn phúc lộc thọ cho con gặp mọi sự vạn lành tránh mọi sự giữ gia nội bình yên an khang thịnh vượng, gia nội họ ngoại được phúc phần

Tín chủ chúng con lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ,  cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)  

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ