Văn khấn lễ hồi linh – văn khấn rước ảnh hoặc linh vị

 

Văn khấn lễ hồi linh 

Xem thêm : Văn khấn bốc bát hương trên bàn thờ gia tiên  

                         Bài văn khấn nôm tại nhà – bài văn khán các ngày rằm trong tháng  

Văn khấn lễ hồi linh đọc khấn rước ảnh hoặc linh vị 

Lễ hồi linh là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về. Đối với người Việt, truyền thống thờ cúng người đã khuất rất linh thiêng, đó còn được xem là một trong những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Hầu hết trong mỗi gia đình đều có một thế giới tâm linh gọi là bàn thờ gia tiên.

 

Thông thường có thể được đặt tại phòng thờ hoặc phòng khách của mỗi gia đình. Người Việt luôn tin chắc rằng : mặc dù đã lìa khỏi trần gian, thân xác không còn nhưng linh hồn của người chết vẫn tồn tại ở một thế giới khác. Chính vì sự tưởng nhớ, sự an ủi mà người sống dành cho người xấu số, nên việc tiến hành các nghi lễ cho người mất rất được chú trọng. Sau đây là bài văn khấn lễ hồi linh – văn khấn rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về

Văn khấn lễ hồi linh – Bài văn khấn rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ kHảo, Cao Tằng Tổ tỷ họ………
Hôm nay là ngày……tháng…….năm……

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là. …………
Vâng theo lệnh của mẫu thân (hoặc phụ thân) và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Hồi linh theo nghi lễ cổ truyền,
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước linh vị của: Hiển………. chân linh
Xinh kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi! Xót nghĩ phụ thân (hoặc mẫu thân)
Thân thi táng tất, hồn phách đã yên.
Xa nơi trần giới, về chốn cửu nguyên.
Nay hồi linh, phụng nghênh thần chủ, rước về linh điện
Để con cháu sớm hôm phụng sự
Tới hạn kỳ làm lễ cáo thiên.
Cha (hoặc mẹ) hỡi có thiêng!
Từ nay phách định hồn yên!
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 

Bài viết liên quan

Chuyên mục đồ thờ